Италия и Холандия блокират пакета на ЕС за икономическа помощ

Основният спорен момент е какви действия трябва да предприемат държавите в замяна на подкрепата